vuzduhovod.com

ВЪЗДУХОВОД

е портал, които Ви информира и представя гама от продукти и цени, за да можете лесно и бързо да организирате Вашите поръчки.

Добре дошли в VUZDUHOVOD.com – специализирана страница за въздуховоди произведени в България. Тук ще откриете всички необходими артикули за Вашите вентилационни инсталации. Ние от “БЕРК ПЛАСТ ХМГ” ЕООД, предлагаме високо качество вентилационни решения, предназначени за промишлено и жилищно строителство.
Ежедневно се стараем да повишим качеството на нашите въздуховоди и изделия за вентилация и отопление с цел да намалим загубите за нашите клиенти и да постигнем по дълъг експлоатационен период.

Компанията е основана през 2009 година и специализира в производство на допълнителни изделия необходими при строителството на сгради и съоръжения. През 2015 година започнахме производство на вентилационни тръби за промишлени проекти, като с времето разширихме гамата от продукти, за да гарантираме качество на цялостните инсталации за отопление и климатизация.

Предлагаме пълен инженеринг от фаза планиране и проектиране, през монтаж, строителство и въвеждане в експлоатация.

ВЪЗДУХОВОД – Изготвяме продукти по индивидуален проект!

ВЪЗДУХОВОД 1

Притежаваме следните сертификати за съответствие БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015, БДС EN ISO 18001:2007, БДС EN ISO 50001:2011, валидни за всички дейности, свързани с: “Производство и пласмент на дограма и метални изделия за строителството”.

Фирмата “БЕРК ПЛАСТ ХМГ” ЕООД е бенефициент по договор NBG16РFOП002-3.001-0104-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ процедура № BG16RFOP002-3.00 “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”

Производство на въздуховоди
БЪЛГАРСКО ПРОИЗВОДСТВО
въздуховоди, въздухопроводи, vazdohovod, vuzduhovod – всичко за вентилация и климатизация. Специализиран информационен портал