Вентилация и отопление 1

Вентилация и отопление

Въздухопровод за всякакъв вид ОВК инсталации. Всичко за вентилацията на VUZDUHOVOD.com – високо качество, произведено в България.

Отопление, вентилация и климатизация (ОВК) или иначе казано на английски език Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC) е общото наименование на група сградни инсталации, използвани за регулиране на различни параметри на въздуха в затворени помещения.

Целта е да се предоставят на хората, пребиваващи в сградите (жилищни, търговски, промишлени), хигиенни и безопасни условия и определено ниво на комфорт, а в някои случаи и да се постигнат определени технологични изисквания. Необходимите показатели, които трябва да бъдат постигнати в зависимост от предназначението на помещенията, често са описани в задължителни технически норми.

Част от показателите, които се следят при контрола на ОВК в една сграда са: Ниво на замърсеност (въглероден двуокис, други замърсители, прахови частици, миризми …) Ниво на безопасност (пожарогасителни инсталации във вентилационни канали …) Температура (при зимни и летни условия) Влажност (влажност на въздуха) Налягане и други.
През последните години все повече се тревожим за замърсяването на атмосферата с вредни за здравето газови емисии и за последвалата „озонова дупка” и климатична криза изобщо. Все още обаче пропускаме нещо много важно, един сериозен проблем, за чието решаване са нужни знания, умения и най-вече задълбочено разбиране за неговото решаване. Става дума за въздуха, който дишаме в затворени помещения. А това са местата, в които прекарваме над 70% от живота си – това могат да бъдат както офиси и административни сгради, конферентни, спортни и театрални зали, така и училища, кино салони, търговски центрове, хотели и болници.

Отделна значима тема е и безопасността за здравето и живота ни на местата за обществено хранене. Тъй като натрупването на кондензиралите мазнини по елементите на изходящите вентилационни инсталации на търговските кухни, са предпоставка за възникване на пожари и лоша хигиена при приготвяне на храната.

Ето защо ние от БЕРК Пласт ХМГ Ви предоставяме актуална и важна информация посредством Vuzduhovod.com относно ОВК инсталации и възможностите да изготвим максимално изгодни и функционални решения за Вашата жилищна, промишлена или обществена сграда.