Функционален-тест

Въздух и Вода

Тук няма да говорим за термопомпи, а за базова информация, която се използва при обработка на въздух и вода – климатизацията! Ако сте способни да минете този тест сте способни и да работите и поръчате от vuzduhovod.com

Въздух и вода
Човекът и природата – и какво знаят децата в 3 клас
А Вие знаете ли отговорите?
Коя е липсващата дума?
Когато водата се ….., тя може да премине от течно в твърдо състояние.

 • охлажда
 • кипва
 • нагрява

Обратният на изпарението процес е …….

 • замръзването
 • втечняване
 • тотопенето
Въздух и Вода 1

Васил взема суха гъба, потапя я във вода и я стиска. От гъбата излизат мехурчета. С какво са пълни те?

 • вода
 • парченца от гъбата
 • въздух, който е изпълвал дупчиците в гъбата
Въздух и Вода 2

Масата на празния балон е 10 г. След като се надуе, масата на балона става 15 г. Колко е масата на въздуха в балона?

 • 5 г
 • 15 г
 • въздухът няма маса

Когато Слънцето нагрява водата от язовира и част от нея се превръща във водни пари, този процес се нарича:

 • изпарение
 • валеж
 • втечняване
Въздух и Вода 3

В облаците ще открием……

 • само водни пари
 • памук и въздух
 • капчици вода
Въздух и Вода 4

За да диша, всяко живо същество се нуждае от:

 • вода
 • храна
 • въздух
Въздух и Вода 5

Чистата вода:

 • не гори и не поддържа горенето
 • когато се затопли, започва да гори
 • само поддържа горенето

Кое от изброените свойства се отнася за чистата вода, но не се отнася за чистия въздух?

 • няма мирис
 • пропуска светлината (прозрачност)
 • не поддържа горенето
Въздух и Вода 6

Превръщането на леда в течност се нарича:

 • втечняване
 • топене
 • размекване

По време на кръговрата водата:

 • преминава от едно състояние в друго (течно, газообразно…)
 • постепенно изчезва
 • се превръща в други вещества

Кои са трите състояния на водата на Земята?

 • лед, солена вода и сладка вода
 • твърдо, течно и газообразно
 • дъжд, сняг, град

Коя част от кръговрата на водата в природата включва дъжд, сняг или градушка?

 • валежи
 • изпарение
 • втечняване
Въздух и Вода 7

Кръговратът на водата може да се раздели на четири основни части. Коя от стрелките на схемата, коя част от кръговрата представя?

 • 1-изпарение, 2-втечняване, 3-валежи, 4-събиране
 • 1-събиране, 2-втечняване, 3-валежи, 4-изпарение
 • 1-събиране, 2-изпарение, 3-втечняване, 4-валежи
Въздух и Вода 8

При градушка понякога падат много едри ледени зърна и нанасят поражения. Колко е диаметърът на леденото зърно от снимката (разстоянието от единия до другия му край)?

 • около 3 см
 • около 2 см
 • около 1 см

Прането изсъхва, защото водата от мокрите дрехи….

 • се изпарява
 • изчезва
 • се втечнява

В кой ред са изброени само природни източници на замърсяване на въздуха?

 • вулкани, пясъчни бури, горски пожари
 • заводи, вулкани, пясъчни бури
 • горски пожари, автомобили, фабрики

В кой ред са изброени само вещества, които се разтварят във вода?

 • сол, захар, боя за храна
 • захар, спирт, пясък
 • тебешир, сол, захар

Във вода се разтварят….

 • някои твърди вещества, течности и газове
 • само някои твърди вещества и течности
 • само някои твърди вещества

В кой ред са изброени само свойства на чистия въздух?

 • безцветен, прозрачен, не поддържа горенето
 • има маса, заема място, поддържа горенето
 • няма вкус, няма мирис, няма маса