Въздух-о-води и Спиро 1

Въздух-о-води и Спиро

Метално изделие – Техническо наименование: Система от тръби за пренасяне на въздух, с приложение във вентилационни устройства, въздушно отопление, климатични инсталации и др.

Въздухопровод е тръбен път, който провежда въздуха до необходимите точки на снабдяване в помещенията. Може би по-правилно е да се използва въздуховод, защото води въздуха към всяка една точка.

Няма разлика между двата термина, но винаги има значение кой изготвя проектите за Вашите сгради!
Ние сме готови да произведем всички необходими елементи за вашата вентилационна или климатична инсталация, но винаги остава важен детайлът!

Можете да прочетете допълнително за позитивите и негативите на различните видове въздуховоди в следните публикации!

Независимо, че Министерство на Околната среда не смята за приоритетно в България да сме сред лидерите по опазване на околната среда – въздух и води – инвестираме милиони в мониторинг на въздуха при положение, че Google, BreezoMeter и други са инвестирали милиарди в проследяване на качеството на въздуха. Специфичното изследване и необходимост от станции се налага при предприятия и промишлени зони, както и в съседство на такива, за да може да се проследи миграцията на микро-частиците от източниците на замърсяване.

Въпреки, че България търгува с индекса си на замърсяване и всички се стремят да продадат остатъчните или инертните продукти, то определено съветваме нашите клиенти да се погрижат за качеството на въздуха в обитаваните от тях помещения и предприятия.

Технически термини: въздухонагревател, въздухообразен, въздухоотделение, въздухоотделител, въздухоотоплител, въздухоотражател, въздухоохладйтел, въздухоочистйтел, въздухоплаване, въздухоплавател, въздухоплавателен, въздухоподготовка, въздухоприемник, въздухопровод, въздухопроницаем, въздухоразпределиггел, въздухоустойчйв, въздухофйлтър, въздушноарматурен, въздушнобалонен, въздушно-воден, въздушнодесантен, въздушно-железопътен, въздушнокабелен, въздушнокамерен, въздушно-мембранен, въздушно-механйчески, въздушно-паров, въздушно-полиетиленов, въздушнопреноейм, въздушноракетен, въздушнореактйвен, въздушно-епйртов, въздушносух, въздушнотвърд, въздушнотопъл, въздушнотранспортен, въздушноударен, въздушно-циментов, въздушно-цйнков