10 фaкта, свързани с въздуховодите 1

10 фaкта, свързани с въздуховодите

Какво не знаем за появата на нуждата от въздуховоди и съвременна климатизация. Качеството на въздуха и условията ни на обитаване зависят пряко от вентилацията.

Днес обществото ни е свикнало на много повече удобства, отколото в миналото. Определено днешните съвременни обитатели на градовете сме много по-изнежени и чувствителни на температурните промени, от колкото са били нашите предшественици. Цялото това качество на въздуха се гарантира посредством климатизация и въздуховоди.

 1. Появата на регулиран контрол на климатичните системи е иновация, без която нито едно съвременно домакинство или производство не може да съществува. Без вентилация и климатизация е невъзможно производството на компютри и съвременни чипове, центрове за съхранение на данни, съхраняване на храна, производство, лекарствени и други жизнено важни промишлености.
 2. Общото потребление, което САЩ използва всяка година за да обслужва климатиците си е приблизително равна на цялата потребена енергия от целия континент Африка.
  Оказва се, че въпреки напредналите технологии все още отделяме излючително много от средствата за електроенергия за поддържане климатизациите на нашите сгради и бази. Америка похарчва на годишна база за климатизация на военните си бази в Ирак повече от общия годишен бюджет за НАСА.
 3. Чрез появата на климатизацията се е увеличило работното време. Поради нагряването от слънцето или от машини “КПД”-то на служителите пада драстично, точно поради това всички работници се налагало да почиват повече или да спират работа през горещите месеци. Имало е множество спекулации, че умишлено се търси вариант за повишаване на работните часове, но след като станало ясно, че дори и обикновенните административни услуги се нуждаят от по-добра среда за работа, станало ясно, че климатизацията е необходимост, а не прищявка.
 4. Климатиците правят възможно обитанието на необитавани региони. Истината е, че благодарение на съвременните методи за вентилация – много местностности са отново населени и благодарение на това се използват наличните позитиви. В крайна сметка много от градовете в 21век съществуват именно благодарение на условията на изкуствен климат.
 5. Климатикът не е открита заради хората.
  Първия съвремен климатик е изобретен от Willis Carrier през 1902 г. за издателска компания в Бруклин. Машината е била необходима за поддържане на производствена влажност за хартията. Естествен материал, чието съществуване в нормален вид до краен потребител не било възможно без поддържане на определена влажност и температура.
 6. Общественото приложение на климатизацията е започнало от кино салоните. Това бил допълнителен стимул и инструмент за привличане на клиенти през топлите месеци, тъй като салоните били винаги добре охладени. Точно тогава производителите на филми осъзнали, че при повишеният интерес от киномани е редно да се фокусират върху производството на много нови продукции, за да задоволят интереса на тълпите.
 7. Една от причините за дълголетие.
  Пряката връзка между здравословна среда и въздуха, който дишаме е довел до по-дълъг живот от този на предците ни.
  Благодарение на модерната вентилация се намаляват вредните емисии за човека, както и развиването на бактерии в интериорната среда. Повечето съвременни операции също нямаше да са възможни при повишена температура.
 8. Климатизацията е основен елеменет от съвременното строителство. Ориентацията на сградите, техните естествени вентилации и разположение вече не са съществен проблем. Съществуването в небостъргачи и съвременни обществени сгради не би било възможно без съвременни технологии за овладяване на жегата. Всичко това не би било възможно, ако още на фаза проектиране не са решени всички проблеми свързани с нагряване и охлаждане.
 9. Студеното води след себе си още студено – бозайниците имат естествен стремеж към по-студени пространства. Повечето живи същества избират по-хладни места да пренощуват, както и това води до по-малък разход на енергиен запас от живите организми за поддържане на жизнените им фунцкии.
 10. Климатизацията ни пази от алергии – все повече се налага да изолираме вредните прахови частици от заобикалящата ни мръсна среда и затворения цикъл на охлаждане и отопление създава по-стерилна среда, което пряко води до ограничаване на въшните дразнители за организма.