VAZDUHOVOD 1

VAZDUHOVOD

Какво трябва да знаем за въздухопроводите и правилното вентилиране и климатизация на всички видове сгради.

Вентилацията най-общо представлява съвкупност от мероприятия, чрез които се поддържа чистотата и подвижността на въздуха. Чрез вентилацията се постига в мястото на пребиваване на хората въздушната среда да не съдържа вредни газове, пари или прах с над пределно допустимата концентрация (ПДК). Вентилационната инсталация представлява комплекс от съоръжения (вентилатори, филтри, нагреватели) и елементи (въздухопроводи, вентилационни решетки, дроселиращи устройства, шумозаглушители), чрез които се реализира вентилацията.

За целите на вентилацията необходимият дебит (в m3/h) на вентилаторите се изчислява по формулата:

Q = V.p.k,

където V е обемът на помещението, р  – броят на смените на въздуха в помещението за 1 час и k – коефициент на запълване на помещението (избира се в интервала 0,7 – 0,95, като колкото по-запълнено е помещението, толкова по-ниска е стойността на този коефициент).

Препоръчителните норми за p са:

ПомещенияТърговски и
обществени обекти

Битови помещения
Фурни20 – 30 пъти
Кухня 6 пъти
Банки3 – 4 пъти
Баня 5 пъти
Кафенета, барове10 – 15 пъти
Санитарен възел 7 пъти
Столови5 – 10 пъти
Пералня 10 пъти
Кина и театри5 – 8 пъти
Мазе 4 пъти
Конферентни зали8 – 12 пъти
Гараж 4 пъти
Фоайета3 – 5 пъти
Тоалетна 10 пъти
Гаражи6 – 8 пъти
Спортни салони6 – 12 пъти
Фризьорски салони10 – 15 пъти
Лаборатории8 – 12 пъти
Тоалетни8 – 15 пъти
Офиси4 – 8 пъти
Библиотеки3 – 5 пъти
Записващи студия10 – 12 пъти
Ресторанти6 – 10 пъти
Училищни стаи2 – 4 пъти

Добре е да използваме естествената енергия на Земята и да не добавяме допълнителни охлаждащи или затоплящи енергийни източници, тъй като те допълнително отежняват естествената климатизация на нашата планета.
Почти навсякъде плиткия подпочвен слой или горните 3 м. от земната повърхност поддържат постоянна температура между 10° и 16 °C. Геотермалните топлинни помпи могат да стигнат до този ресурс за отопляване и охлаждане на сгради. Една система с геотермална топлинна помпа се състои от топлинна помпа, въздухопровод и топлообменна система – система от тръби, заровени в плиткия почвен слой близо до сградата. През зимата топлинната помпа отнема топлина от топлообменната система и я впомпва във входа на въздухопровода. През лятото процесът е обратен и топлинната помпа придвижва топлина от входа на въздухопровода в топлообменната система. През лятото отнеманата от входа на въздухопровода топлина може да се използва и като безплатно средство за топла вода.

Ясно е, че без правилни инсталации и добре планирани трасета на въздуха посредством въздуховоди е невъзможно да имаме високо качество на живот в затворени помещения.

Източник: wikipedia.org