Индустриално-ОВК

Видове индустриална вентилация

Какви са различните видове индустриална вентилация?

Промишлената вентилация може да се намери на много от работните места, които се характеризират с безброй замърсители във въздуха. Обикновено се счита за един от основните методи, използвани за намаляване на излагането на служители на токсини във въздуха или на запалими изпарения, и работи чрез замяна на замърсения въздух с по-чиста атмосфера. Съществуват два основни вида промишлени вентилационни системи, които включват разреждане и локална смукателна вентилация. До голяма степен съсредоточаването на голям брой хора в предприятията ни мотивира да погледнем по-сериозно на тези работни места, защото търсим по-здравословна среда за работа, която води до по-висока продуктивност.

Вентилацията за разреждане може да включва няколко метода, от разрешаване на чист въздух чрез отваряне на врати и прозорци за използване на големи вентилатори (наричана пряка вентилация). Смисълът на такива промишлени вентилационни системи е да насочват въздуха далеч от служителите, така че да не им се налага да дишат замърсения въздух. Някои от ползите от този тип включват лесно инсталиране в повечето случаи, обикновено малко поддръжка и ефективност при контролиране на малки източници на замърсители. Недостатъците на този вид промишлена вентилация са свързани главно с факта, че не може да се справя с големи количества токсични химикали или изпарения, които могат да замърсят въздуха. Общ пример за разреждане на вентилацията включва големи търговски вентилатори.

Местната вентилация е вид промишлена вентилационна система, която има за цел да спре замърсителите преди разпръскването им. За разлика от вентилацията за разреждане, този тип не разчита на вентилаторите да разпръскват въздуха. По-скоро той работи подобно на вакуум, което обикновено води до ниска концентрация на замърсителите. Често е най-подходящ за много токсични химикали или голямо количество прах или пари. Докато локалната изпускателна вентилация обикновено е доста ефективна и енергийно ефективна, тя обикновено струва по-скъпо да се монтира от вентилацията за разреждане и е позната от много хора, че е система с висока поддръжка.

За разлика от стандартните ОВК системи, основната цел на промишлените вентилационни системи е да изтласкват въздуха навън, без да го рециркулират. Без значение кое решение е избрано, често се смята за важно да има повече от една система в повечето сгради, които съдържат замърсители на въздуха. Обичайните замърсители, които се елиминират чрез вентилационни системи, често включват запалими пари, заваръчни газове, прах, плесен, азбестови влакна, маслени мъгли и токсични химикали. Вентилационните системи често се считат за решаващи за мониторинга на качеството на въздуха в помещенията. Не само здравето на служителите е изложено на риск в присъствието на определени замърсители, но и техният комфорт. Всъщност, някои въздушни помещения в някои промишлени сгради могат да бъдат по-лоши за здравето, отколкото външния въздух. За извършване на контрол на качеството на въздуха и за осигуряване на работещите вентилационни системи, специалистите обикновено събират проби от въздуха и моделират въздушния поток с помощта на автоматизирани компютърни системи.

Без значение, кои модел или какво е нужно за вашата промишлена сграда, ние от БЕРК ПЛАСТ ХМГ сме насреща, за да подобрим Вашите производствени показатели, посредством по-здравословна среда на работа.