кръгли въздуховоди

Кръгли

Метални въздуховоди тип СПИРО

Правилното разпределение на въздуха е от голямо значение за работата на цялата Вентилационна система и за Вашия комфорт.

Пълна гама от продукти за преодоляване на различни технически предизвикателства. Заедно с нашия софтуер за проектиране можем да проектираме и предложим цялостна система за въздуховоди, за да осигурим оптимален комфорт и да намалил разходите. Системите за въздуховоди ще бъдат проектирани за всяка отделна ситуация и могат да се състоят от различни решения и спецификации – като дебелина на материала, кръглите въздуховоди, правоъгълния въздуховоди, изолация, фитинги и контрол на потока.

ЦЕНИ НА КРЪГЛИ ВЪЗДУХОВОДИ

Спиро въздуховодите, включително свързаните с тях фитинги и компоненти, се предлагат в широк диапазон на Ø, с дебелина от 0,5 mm до 2 mm. Потребителските решения могат да бъдат проектирани, ако е необходимо, въз основа на специфичната ситуация на съществуващите инсталации.

Кръглите въздуховоди са едни от най-използваните при изграждане на вентилационни системи, включвайки предимно кръгли, канални системи за вентилация, както и детайли и компоненти за въздуховоди, допълнени продукти и преходници с правоъгълна тръба и аспиратори. Системите с кръгли канали имат много предимства в сравнение с правоъгълните системи, включително по-малко тегло, по-бързо време за монтаж, по-малки изолирани зони и по-ниска консумация на енергия и загуба на енергия.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА КРЪГЛИ СРЕЩУ ПРАВОЪГЪЛНИ ВЪЗДУХОВОДИ

Производството на “БЕРК ПЛАСТ ХМГ” за компоненти за кръгова вентилация са най-висока качество. При необходимост ще бъдат поставени изолации и допълнителни оплътняващи материали за минимизиране на загубите от триене в края на вентилационните компоненти. Уплътнението е съществен детайл, тъй като позволява въздухонепроницаеми системи и по този начин намалява течовете и води до висока енергийна ефективност в сградите. “БЕРК ПЛАСТ ХМГ” също доставя всички видове компоненти за кръгла вентилаци, които също използват могат да използват гумено уплътнение.